Dokładną datę rozpoczęcia oraz tematykę szkoleń technicznych podamy wkrótce