START-UP MANAGER, INNOVATION MANAGER, NETWORK MANAGER

 • O projekcie
 • Regulamin
 • Kontakt
 •  

   

  START-UP MANAGER, INNOVATION MANAGER, NETWORK MANAGER

  A voucational training path on enterepreneurship to fill the gap between the educatinal system and the labour merket.

  Od września 2015 roku pracowaliśmy nad programem kursu teoretyczno-praktycznego który umożliwi młodym ludziom zdobycie kompetencji z zakresu MENEDŻERA INNOWACJI, BROKERA INNOWACJI I STARTUPPERA.

  Nasi uczestnicy będą mogli nie tylko pogłębić swoją wiedze z zakresu takich tematów jak zarządzanie, finanse, wdrażanie innowacji czy modele biznesowe, ale również  zdobyć doświadczenie zawodowe podczas 40 dniowych staży w portugalskich i włoskich przedsiębiorstwach. Dodatkowo na naszych uczestników czekają zajęcia online z native speakerami. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS + w okresie 01.09.2015-31.08.2018.

  W ramach projektu Technopark Gliwice współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu i placówkami edukacyjnymi z Włoch, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Rumunii.

   

   

   

 • regulamin-projektu-setup
 • Karolina Bieda

  karolina.bieda@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 00, 607 363 765