Jako Partner wydarzenia zapraszamy serdecznie do udziału w InterNanoPoland!

Już w przyszłym tygodniu w dniach 12-13 września odbędzie się trzecia edycja konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland 2018, będącej międzynarodowym forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią.

INP2018 przedstawi najnowsze naukowe i przemysłowe osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów oraz umożliwi dialog pomiędzy podmiotami ze świata nauki oraz biznesu.

Trzecia edycja konferencji skupi się na tematyce zastosowania nauki w przemyśle, funkcjonalizacji materiałów i ich użyteczności w medycynie, nowości w dziedzinach prawno-etycznych, najnowszej aparatury badawczej oraz możliwości rozwoju projektów badawczo-rozwojowych. Program konferencji przewiduje sesje naukowo-biznesowe a także sesje poświęcone finansowaniu projektów oraz badań naukowych.

Więcej informacji na: www.internanopoland.com

Jako Partner wydarzenia zapraszamy serdecznie!