Informacje podstawowe

Działalność

Zapotrzebowanie

Usługi

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Park Naukowo - Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu na potrzeby procesu jego weryfikacji. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wysłania formularza.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Naukowo - Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu procesu oceny formularza zgłoszeniowego na stronie Parku Naukowo- Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
5) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do kontaktu z Panem/Panią przez Park Naukowo- Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu.