Technopark Gliwice Science and Technology Park Ltd

ul. Konarskiego 18C

44-100 GLIWICE, Poland

tel/fax: +48 32 335 85 00

e-mail: info@technopark.gliwice.pl

 

National Court Register: 0000218888 at District Court in Gliwice

Bank: PeKaO S.A. I O/Gliwice Nr 37124013431111001002294752

Share capital: PLN 9.020.000,00


Formularz zgłoszeniowy

Dalej