(Polski) BakeryApp Sp. z o.o.

Firma stworzyłam mową aplikacją mobilną dla branży
spożywczej. Chcę skorzystać z \”wirtualnego biura\” w
celu jej rejestracji nowej spółki. W dalszym etapie
rozwoju przewidujemy wynajem pomieszczenia
biurowego w Technoparku.

(Polski) BOTLAB Sp. z o.o.

Spółka zrealizowała projekt badawczy wraz z Polsko Japońska Akademią Technik

Komputerowych w zakresie rozpoznawania wzorców zachowań z kamer przemysłowych.

Osobiście wdrożyłem oprogramowanie z sektora medyczne dla Szpitala Miejskiego nr 4 w

Gliwicach w zakresie systemu PACS, systemu wirtualizacji, budowy serwerowni, dedykowanych

systemów ewidencyjnych w wysokiej dostępności opartych na bazach danych Oracle.

Osobiście uczestniczyłem w projekcie Syscancer realizowanym przez Instytut Biotechnologii

Politechniki Śląskiej, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz Instytut Onkologii w Gliwicach.

Obecnie jestem kierownikiem działu informatyki Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

Aktualnie prowadzimy prace związane z optymalizacją pracy dużej placówki medycznej w zakresie

elektronicznego obiegu dokumentów i wdrożeń kluczowych wskaźników efektywności w sektorze

medycznym.