(Polski) Polymemtech Sp. z o.o.

Projektowanie oraz wytwarzanie kompletnych
instalacji do separacji i oczyszczania cieczy oraz gazów
w oparciu o technologię membranową.