Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach.

 • O projekcie
 • Rekrutacja
 • Kontakt
 • Szczegóły
 • Celem głównym projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” jest utworzenie 14 miejsc pracy poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego.

   

  Dla kogo:
  Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na obszarze rewitalizacji w Gliwi cach planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  – osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.

  Wsparcie:
  – Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 324,14 zł.
  – Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
  – Wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy do 2 100,00 zł/miesiąc.

   

 • Rekrutacja od 06.08.2018 r.

  Wkrótce więcej informacji.

 • Katarzyna Kowol
  katarzyna.kowol@technopark.gliwice.pl
  tel. 607 363 258

   

 • Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego

  Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

  Poddziałanie: 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

  Lider Projektu: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY „TECHNOPARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Partner Projektu: FUNDACJA NA RZECZ INTELIGENTNEGO ROZWOJU

  Wartość projektu: 995 262,45 zł

  Dofinansowanie: 963 226,22 zł

  Czas trwania: 2018-08-01 – 2020-03-31

   

Projekt „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.1 RPO WSL.