Wsparcie efektywności kształcenia w III LO w Gliwicach

 • O projekcie
 • Kontakt
 • Projekt „Wsparcie efektywności kształcenia w III Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Styczyńskiego w Gliwicach” zakłada porawę efektywności kształcenia ogólnego liceum, które osiągnęło w 2014 roku wyniki z egzaminów maturalnego poniżej średniej woj. Celem projektu jest: Wzrost dostępu co najmniej 120 (w tym K=96) uczniów do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego do 31.07.2017 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Styczyńskiego w Gliwicach.

 • Katarzyna Kuboś

  katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 09, 782 182 207

Akcelerator Technologiczny Gliwice

 • O projekcie
 • Kontakt
 • Akcelerator Technologiczny Gliwice
  Działanie:
  Opis projektu:

  Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., powstały w ramach Technoparku Gliwice na mocy umowy z NCBiR prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Fundusz podda analizie około 100 pomysłów technologicznych, spośród których ostatecznie 15 zostanie wspartych kapitałowo. Na etapie inwestycji przewidziane zostały takie działania, jak: wykonanie zgłoszenia patentowego, realizacja prac badawczo-rozwojowych związanych ze stworzeniem i testowaniem prototypu, wykonanie testowego produktu oraz weryfikacja rynków docelowych.
  Kwota wejścia kapitałowego i wsparcia wybranego pomysłu będzie wynosiła nawet do 750 tys. zł.

  Termin realizacji:

  2015-04-01 – 2020-03-31
  Całkowita wartość projektu:

  20000000.00 PLN

  w tym:

  • Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 16000000.00PLN
  • Wkład własny Partnera Projektu: 4000000.00PLN

  Strona projektu:

  http://www.akceleratorgliwice.pl
  Partner projektu:

 • Natalia Marek

AFAST! Powiedz to

 • O projekcie
 • Kontakt
 • AFAST! POWIEDZ TO
  Działanie:

  Innowacje społeczne
  Opis projektu:

  Projekt „Afast – Powiedz To” zakłada stworzenie bezpłatnego rozwiązania informatycznego, będącego interaktywnym i wieloplatformowym serwisem internetowym wspomagającym rehabilitację osób cierpiących na afazję. Kluczową przewagą programu jest dostępność zarówno pod względem finansowym, geograficznym i czasowym. Platforma będzie dostępna dla każdego chorego i będzie nastawiona na wspomaganie współpracy rehabilitowanego z logopedą, co przyspieszy okres rekonwalescencji. Dodatkowo umożliwi choremu wykonywanie skutecznych ćwiczeń w domu, które będą uwzględniać różne typy i stadia afazji. Wszystkie informacje, polecenia i elementy nawigacji programu są zaprezentowane na trzy sposoby – obrazkowo, słownie i głosowo. Pozwala to na polisensoryczne oddziaływanie na pacjenta, które skutkuje lepszą skutecznością rehabilitacji. Dodatkowo w ramach założonego projektu przewiduje się, iż społeczeństwo zostanie uświadomione w ramach tematyki, jaką jest afazja, uwzględniając obecny słaby stopień rehabilitacji chorych.

  Termin realizacji:

  2015-01-01 – 2017-05-31
  Całkowita wartość projektu:

  1057178.87 PLN

  w tym:

  Strona projektu:

  http://www.afast.pl

 • Magdalena Zwierzyńska

  katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 13, 724 318 426

START-UP MANAGER, INNOVATION MANAGER, NETWORK MANAGER

 • O projekcie
 • Regulamin
 • Kontakt
 • START-UP MANAGER, INNOVATION MANAGER, NETWORK MANAGER

  A VOCATIONAL TRAINING PATH ON ENTREPRENEURSHIP TO FILL THE GAP BETWEEN THE EDUCATIONAL SYSTEM AND THE LABOUR MARKET

  W ramach projektu Technopark Gliwice współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu i placówkami edukacyjnymi z Włoch, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Rumunii.

  Od września 2015 roku pracowaliśmy nad programem kursu teoretyczno-praktycznego który umożliwi młodym ludziom zdobycie kompetencji z zakresu MENEDŻERA INNOWACJI, BROKERA INNOWACJI I STARTUPPERA.

  Nasi uczestnicy będą mogli nie tylko pogłębić swoją wiedze z zakresu takich tematów jak zarządzanie, finanse, wdrażanie innowacji czy modele biznesowe, ale również  zdobyć doświadczenie zawodowe podczas 40 dniowych staży w portugalskich i włoskich przedsiębiorstwach. To jeszcze nie wszystko. Dodatkowo na naszych uczestników czekają zajęcia online z native speakerami oraz kurs językowy w wielkiej Brytanii. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS +.

 • regulamin-projektu-setup
 • Karolina Bieda

  karolina.bieda@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 00, 607 363 765

Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades

 • O projekcie
 • Dokumenty
 • Harmonogram
 • Rekrutacja
 • Kontakt
 • Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. w partnerstwie z Politechniką Śląską i Bankiem Zachodnim WBK, Grupa Santander realizuje Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Metaprzedsięwzięcie 1: Akademia Śląska oraz Cel strategiczny 2.1: Współtworzenie sieci centrów kompetencji służącej rozwojowi inteligentnych rynków, skupiając się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczych pomysłów, aż do ich wdrożenia i komercjalizacji. Projekt „Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santrander Universidades” opiera się na wsparciu merytorycznym pojedynczych przedsięwzięć w obszarze inteligentnych rynków, współpracy międzynarodowej przy wykorzystaniu posiadanego doświadczenia, a także doskonalenie talentów dzięki szkoleniom specjalistycznym. Poprzez funkcjonowanie Obserwatorium Specjalistycznego przy Parku Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” możliwa jest obserwacja i analiza rozwoju inteligentnych rynków w wybranych specjalizacjach. W ramach przedmiotowego projektu Centrum Kompetencji przy „Technoparku Gliwice” będą poszukiwane i rozwijane najlepsze praktyki w zakresie modeli biznesowych dla innowacyjnych inicjatyw.

  Zadaniem projektu jest nawiązanie do światowych trendów opracowania koncepcji biznesowych przedsięwzięcia oraz zmaksymalizowanie ich użyteczności w zakresie pozyskiwania kapitału oraz współtwórców. TECHNOPARK GLIWICE w oparciu o zagadnienie modeli biznesowych stworzył centrum kompetencyjne, które będzie ma za zadanie popularyzowanie metody wśród pracowników naukowych i studentów oraz umożliwienie zaprezentowania ich modeli biznesowych w celu pozyskania inwestorów na rynku polskim i zagranicznym. Uzupełnieniem metody będzie przygotowanie pomysłodawców pod względem umiejętności miękkich w zakresie „elevator speech” oraz form przekazu informacji w konfrontacji ze środowiskiem inwestorów.

  W lipcu 2015 r. zakończyliśmy realizację pierwszej edycji projektu, której wynikiem była wizyta studyjna Laureatów w Dolinie Krzemowej oraz możliwość zaprezentowania się przed potencjalnymi inwestorami. Nagrodę główną, 40 000 zł na start i rozwój firmy otrzymał Laureat, Kamil. 3 kolejne osoby otrzymały zaproszenie do współpracy z funduszem zalążkowym, w ramach programu BRIdge Alfa, Akceleratorem Technologicznym Gliwice Sp. z o.o. Wyróżniliśmy także jednego z uczestników poprzez nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej przez 100h na realizację szkoleń.

 • Regulamin projektu

  Formularz aplikacyjny stypendium_szkoleniowe

 •  

 • Grupą docelową projektu są studenci, doktoranci, absolwenci (do 3 lat po obronie) i pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej.

  Regulamin projektu

  Formularz aplikacyjny stypendium_szkoleniowe

  Niniejszy formularz aplikacyjny służy jedynie do podglądu. Formularz w wersji edytowalnej znajduje się do pobrania na platformie szkoleniowej.

  Rekrutacja odbędzie się poprzez platformę szkoleniową Technoparku Gliwice

  Zapisz się…

 • Katarzyna Kuboś

  katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 09, 782 182 207