Nabór zamknięty/ stanowisko: Administrator budynku

Opis stanowiska:

Nadzorowanie stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń technicznych oraz czystości w administrowanych budynkach

Sporządzanie wzorów dokumentów i przekazywanie ich do akceptacji przełożonym.

Prowadzenie ewidencji i kartotek zasobów oraz dokumentacji nieruchomości

Przygotowywanie danych do rozliczeń mediów komunalnych

Kontrolowanie i nadzorowanie jakości prac wykonanych w budynkach przez podwykonawców, pracowników służb porządkowych oraz konserwatorów.

Współpracowanie z najemcami, przełożonym, podwykonawcami, administracją, urzędami i innymi służbami w zakresie obsługi nieruchomości.

Kontrolowanie poprawności sporządzania i realizowania umów (najmu, z serwisami/podwykonawcami/dostawcami)

Nadzorowanie prac związanych z usuwaniem awarii i usterek technicznych

Przygotowywanie informacji, zestawień i danych do planów bu-dżetowych (finansowych)

Nadzorowanie stanu nieruchomości w zakresie zgodności z przepisami BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska

Sporządzanie harmonogramy konserwacji i remontów

Wymagania:

Wykształcenie co najmniej średnie (mile widziany kierunek ekonomiczny).

2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

Ukończony kurs na administratora nieruchomościami i świadectwo potwierdzające kwalifikacje do administrowania nieruchomością (mile widziane)

Podstawowa znajomość języka angielskiego

Znajomość i umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz programów MS Office

Wiedza w zakresie BHP, p. poż, przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, ergonomii, prawa zamówień publicznych

Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i przetargowej

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego. Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli.:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej i przyszłej rekrutacji przez Park naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Nabór zamknięty : Konsultant ds. realizacji projektów

Opis stanowiska:

 • wsparcie przy realizacji projektów (m.in. ze środków Unii Europejskiej) w tym: obsługa organizacyjna, merytoryczna i kontakt ze stronami
 • koordynacja, planowanie i organizacja spotkań, warsztatów, materiałów itp.
 • zbieranie, zarządzanie i archiwizacja dokumentacji projektowej
 • samodzielna realizacja zleconych zadań

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy biurowej
 • umiejętność organizacji pracy i zarządzania priorytetami
 • zaangażowania, skrupulatności, rzetelności i odpowiedzialności
 • komunikatywności i umiejętności budowania dobrych relacji
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność do podjęcia pracy od zaraz

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w młodym, doświadczonym i dynamicznym zespole
 • samodzielne stanowisko przy jednoczesnym wsparciu Zespołu
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i posiadanych umiejętności

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego. Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli.:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej i przyszłej rekrutacji przez Park naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Nabór na stanowisko KONSERWATORA/ nabór zamknięty

Opis stanowiska pracy
Zakres obowiązków:
§ prowadzenie prac konserwatorsko-naprawczych (drobne prace remontowe, odświeżanie pomieszczeń-malowanie),
§ nadzór nad pracami związanymi z zachowaniem czystości wewnątrz i na zewnątrz dwóch budynków „TECHNOPARKU GLIWICE”,
§ prace związane z odśnieżaniem parkingów,
§ prace związane z utrzymaniem zieleni w otoczeniu oraz wewnątrz budynku,
§ sprawne usuwanie zaistniałych awarii i reakcja na bieżące potrzeby.

Wymagania
Praktyczna wiedza z zakresu instalacji elektrycznych / wod-kan,
Doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym lub elektrycznym – mile widziane,
Doświadczenie w zakresie wykonywania prac ogólnobudowlanych – mile widziane kompetencje tzw. „złote rączki”,
Umiejętność dokonywania drobnych napraw,
Brak przeciwwskazań do prac na wysokościach,
Uprawnienia SEP – do 1kV wymagane ,
Uprawnienia do obsługi węzła cieplnego PEC – mile widziane,
Znajomość obsługi systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych – mile widziane,
Znajomość obsługi i konserwacji systemów fotowoltaicznych – mile widziane.
Podstawowa znajomość obsługi komputera (pakiet Office)
Zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność.

CV z odpowiednią klauzulą informacyjną prosimy wysłać na adres info@technopark.gliwice.pl.

CV bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej i przyszłej rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
Data podpis