Imię i Nazwisko
(nazwa,firma)
Adres siedziby Liczba udziałów
[szt.]
Liczba udziałów
[%]
Wartość udziałów
[PLN]
Gmina Gliwice ul.Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
1 304 57,83 5 216 000,00
Politechnika Śląska ul.Akademicka 2A
44-100 Gliwice
826 36,63 3 304 000,00
Katowicka Specjalna
Strefa
Ekonomiczna S.A.
ul.Sienkiewicza 28
40-032 Katowice
125 5,54 500 000,00

Wartość jednego udziału – 4.000,00zł