Akcelerator Technologiczny Gliwice

 • O projekcie
 • Kontakt
 • Akcelerator Technologiczny Gliwice
  Działanie:
  Opis projektu:

  Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o., powstały w ramach Technoparku Gliwice na mocy umowy z NCBiR prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Fundusz podda analizie około 100 pomysłów technologicznych, spośród których ostatecznie 15 zostanie wspartych kapitałowo. Na etapie inwestycji przewidziane zostały takie działania, jak: wykonanie zgłoszenia patentowego, realizacja prac badawczo-rozwojowych związanych ze stworzeniem i testowaniem prototypu, wykonanie testowego produktu oraz weryfikacja rynków docelowych.
  Kwota wejścia kapitałowego i wsparcia wybranego pomysłu będzie wynosiła nawet do 750 tys. zł.

  Termin realizacji:

  2015-04-01 – 2020-03-31
  Całkowita wartość projektu:

  20000000.00 PLN

  w tym:

  • Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 16000000.00PLN
  • Wkład własny Partnera Projektu: 4000000.00PLN

  Strona projektu:

  http://www.akceleratorgliwice.pl
  Partner projektu:

 • Natalia Marek