AFAST! Powiedz to

 • O projekcie
 • Kontakt
 • AFAST! POWIEDZ TO
  Działanie:

  Innowacje społeczne
  Opis projektu:

  Projekt „Afast – Powiedz To” zakłada stworzenie bezpłatnego rozwiązania informatycznego, będącego interaktywnym i wieloplatformowym serwisem internetowym wspomagającym rehabilitację osób cierpiących na afazję. Kluczową przewagą programu jest dostępność zarówno pod względem finansowym, geograficznym i czasowym. Platforma będzie dostępna dla każdego chorego i będzie nastawiona na wspomaganie współpracy rehabilitowanego z logopedą, co przyspieszy okres rekonwalescencji. Dodatkowo umożliwi choremu wykonywanie skutecznych ćwiczeń w domu, które będą uwzględniać różne typy i stadia afazji. Wszystkie informacje, polecenia i elementy nawigacji programu są zaprezentowane na trzy sposoby – obrazkowo, słownie i głosowo. Pozwala to na polisensoryczne oddziaływanie na pacjenta, które skutkuje lepszą skutecznością rehabilitacji. Dodatkowo w ramach założonego projektu przewiduje się, iż społeczeństwo zostanie uświadomione w ramach tematyki, jaką jest afazja, uwzględniając obecny słaby stopień rehabilitacji chorych.

  Termin realizacji:

  2015-01-01 – 2017-05-31
  Całkowita wartość projektu:

  1057178.87 PLN

  w tym:

  Strona projektu:

  http://www.afast.pl

 • Magdalena Zwierzyńska

  katarzyna.kubos@technopark.gliwice.pl
  tel. 32 335 85 13, 724 318 426