AboveVR Sp. z o.o.

AboveVr Sp. z o.o. działa na rynku od marca 2017r. Jest
odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się rynek
wirtualnej rzeczywistości i interaktywnych mediów.
Spółka została założona przez osoby z wieloletnim
doświadczeniem w branży. Członkowie zespołu posiadają
rozległe kompetencje w zakresie developmentu
software’u, designu oraz realizacji grafiki czasu
rzeczywistego. W ostatnim czasie spółka z sukcesem
zrealizowała projekty dla takich firma jak: ABB Sp. z o.o.,
czy Wielton S.A. Obecnie spółka przygotowuje się do
realizacji projektu dofinansowywanego ze środków Unii
Europejskiej i z optymizmem patrzy w przyszłość.