Budowa inkubatora przemysłu 4.0 – 58/2018/PNT

OGŁOSZENIE NR 58/2018/PNT Z DNIA 07.11.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: budowę obiektu (budynku) biurowego o powierzchni użytkowej około 1370 m2 i kubaturze 6 065 m3, wraz ze wszystkimi instalacjami i niezbędnym wyposażeniem, a także wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

1.0. Ogłoszenie o zamówieniu 58-2018-PNT

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

2.0. SIWZ 58-2018-PNT

2.1. SIWZ 58-2018-PNT Załącznik nr 1 WZÓR UMOWY

2.2. SIWZ 58-2018-PNT Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY

2.2. SIWZ 58-2018-PNT Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY

2.3. SIWZ 58-2018-PNT Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE

2.3. SIWZ 58-2018-PNT Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE

DOKUMENTACJA BUDOWLANA/TECHNICZNA