Zapytanie nr 22/7.1.3/HORYZONTY/2020

W związku z realizacją projektu “Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.1.3. RPO WSL publikujemy zapytanie dot. wyboru Oferenta na szkolenia specjalistyczne dla Uczestnika projektu. Termin złożenia oferty upływa 01.12.2020 r. o godz. 12:00 .

Ogłoszenie dostępne jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18338

Szczegóły:

Zapytanie nr 21/7.1.3/HORYZONTY/2020

W związku z realizacją projektu “Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.1.3. RPO WSL publikujemy zapytanie dot. wyboru Oferenta na szkolenia specjalistyczne dla Uczestnika projektu. Termin złożenia oferty upływa 30.11.2020 r. o godz. 12:00 .

Ogłoszenie dostępne jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18051

Szczegóły:

Zapytanie nr 20/7.1.3/HORYZONTY/2020

W związku z realizacją projektu “Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.1.3. RPO WSL publikujemy zapytanie dot. wyboru Oferenta na szkolenia specjalistyczne dla Uczestnika projektu. Termin złożenia oferty upływa 30.11.2020 r. o godz. 12:00 .

Ogłoszenie dostępne jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17989

Szczegóły:

Zapytanie nr 19/7.1.3/HORYZONTY/2020

W związku z realizacją projektu “Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.1.3. RPO WSL publikujemy zapytanie dot. wyboru Oferenta na szkolenia specjalistyczne dla Uczestnika projektu. Termin złożenia oferty upływa 30.11.2020 r. o godz. 12:00 .

Ogłoszenie dostępne jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17940

Szczegóły:

Zapytanie nr 18/7.1.3/HORYZONTY/2020

W związku z realizacją projektu “Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.1.3. RPO WSL publikujemy zapytanie dot. wyboru Oferenta na szkolenia specjalistyczne dla Uczestników projektu. Termin złożenia oferty upływa 30.11.2020 r. o godz. 12:00 .

Ogłoszenie dostępne jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17935

Szczegóły:

Zapytanie nr 16/7.1.3/HORYZONTY/2020

W związku z realizacją projektu “Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.1.3. RPO WSL publikujemy zapytanie dot. wyboru Oferenta na szkolenia specjalistyczne dla Uczestnika projektu. Termin złożenia oferty upływa 30.11.2020 r. o godz. 12:00 .

Ogłoszenie dostępne jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17927

Zapytanie nr 15/7.1.3/HORYZONTY/2020

W związku z realizacją projektu “Nowe Horyzonty – aktywizacja zawodowa osób 30+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.1.3. RPO WSL publikujemy zapytanie dot. wyboru Oferenta na szkolenia specjalistyczne dla Uczestnika projektu. Termin złożenia oferty upływa 26.11.2020 r. o godz. 12:00 .

Ogłoszenie dostępne jest na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17643

Szczegóły:

Poprawa wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim.

Zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się 13.11.2020 r., organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu “Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation” (2019-2023) “INNO-HEIs”. Celem projektu jest zwiększenie wkładu uczelni wyższych i ich infrastruktury badawczej w regionalny system innowacji, tworząc przyjazne środowisko do aktywnego zaangażowania przedsiębiorców i przemysłu oraz współpracy między partnerami odpowiadającymi na regionalne wyzwania społeczne.

Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki badania dotyczącego poprawy wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim. Celem badania była diagnoza stanu regionalnego ekosystemu innowacji w obszarze infrastruktury badawczej i innowacyjnej oraz określenie w tym zakresie głównych barier rozwoju i wyzwań wraz z rekomendacjami do dalszych działań. Przeprowadzona analiza w obszarze infrastruktury B+I w województwie śląskim umożliwiła identyfikację wyzwań rozwojowych w tym zakresie. W ramach badania wykorzystano metody badawcze foresightowe, nawiązujące do procedur określonych w wypracowanym w województwie śląskim modelu Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Województwa Śląskiego (PPO WSL).

Główne zagadnienia będące przedmiotem spotkania to:

  • Wyniki inwentaryzacji infrastruktury B+R+I w regionie.
  • Prezentacja wyników badania dotyczącego dobrych praktyk w wykorzystaniu infrastruktury badawczej w województwie śląskim.
  • Bariery i rekomendacje dla poprawy wydajności infrastruktury badawczej.

Agenda spotkania:

10.00:    Powitanie – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

10.10:  Prezentacja projektu InnoHEIs – Monika Ptak-Kruszelnicka, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego.

10:25:  Prezentacja wyników badania dotyczących poprawy wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim – od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy – dr Mariusz Kruczek, Główny Instytut Górnictwa.

10.50:   Dyskusja – Bariery i rekomendacje dla poprawy wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej w województwie śląskim.

11.30:   Zakończenie

WIĘCEJ INFORMACJI O WYDARZENIU

LINK DO REJESTRACJI – uczestnictwo w spotkaniu prosimy zgłaszać do dnia 12.11.2020 roku.