SETUP Project – zakończenie 2 roku kursu

W dniu 02.07.2018 r. zakończyliśmy drugi rok kursu biznesowego w ramach międzynarodowego projektu „SETUP – Start-up Manager, Innovation Manager, Network Manager: a vocational training path on entrepreneurship to fill the gap between educational systems and labor market” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS +. Dodatkowo wzięliśmy udział w ostatniej wizycie studyjnej.  Tym razem odwiedziliśmy firmę Kirchhoff Automotive – partnera rozwojowego przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli firmy mogliśmy dowiedzieć się m.in. jak funkcjonują działy jakości, HR, produkcji, czy inżynierii, a także poznać kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz możliwości rozwoju i ścieżki kariery pracowników firmy. Dodatkowo duże wrażenie wywarł na nas spacer po halach produkcyjnych. W imieniu naszych uczestników dziękujemy za poświęcony czas i możliwość zobaczenia branży automotive z bliska. Tymczasem już za kilka dni ruszamy na 5-dniową wyprawę z naszymi Uczestnikami projektu do Rzymu, gdzie będziemy mieli okazję spotkać się z grupami z Włoch i Portugalii i podsumować wyniki naszej inicjatywy.

Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz zabudowa dwóch pomp ciepła – 57/2018/PNT.

Ogłoszenie nr 581250-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz zabudowę dwóch pomp ciepła na potrzeby grzewcze ciepłej wody użytkowej. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić niezbędne prace budowlane i elektryczne. Szczegółowy zakres prac, sposób realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie wymagania oraz niezbędne dane techniczne zostały podane w Załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ, tj. w Programie funkcjonalno – użytkowym utworzenia farmy fotowoltaicznej.

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Utworzenie farmy fotowoltaicznej” nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0377/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii” Poddziałanie 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”.

Uwaga studenci i absolwenci Politechniki Śląskiej-rozpoczynamy nabór do II grupy projektu stażowego!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”. Projekt skierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych oraz absolwentów  Politechniki Śląskiej.

W ramach projektu oferujemy:
3-miesięczny płatny staże w przedsiębiorstwie (wraz z przyznanym co miesięcznym stypendium),
  udział w szkoleniach oraz wybranym kursie specjalistycznym (wraz z zaświadczeniem i certyfikacją),
stypendium szkoleniowe,
wsparcie coacha i doradcy zawodowego,
możliwość zatrudnienia.


Do udziału w projekcie zapraszamy również przedsiębiorstwa, które chciałyby bezpłatnie przyjąć na staż Uczestników projektu.
Jesteś zainteresowany? Pobierz formularz zgłoszeniowy na stronie www.technopark.gliwice.pl/staze i wyślij na e-maila staze@technopark.gliwice.pl lub dostarcz do naszego biura.
W  przypadku pytań zapraszamy do kontaktu – 32 335 85 13 .