Galeria Atrium 27.06.2018 r.

W dniu 27.06.2018 r. odbył się kolejny wernisaż organizowany wspólnie z Związkiem Artystów Plastyków w ramach działającej w Technoparku Galerii Atrium. Tym razem mieliśmy możliwość podziwiania prac Pana Piotra Szewczyka. Artysta na co dzień mieszkający w Gliwicach –pasjonat sztuki współczesnej, artysta multimedialny, projektant, wykładowca. W swoich pracach stara łączyć działalność artystyczną z poszukiwaniami teoretycznymi  z różnych dziedzin sztuki i techniki. Dodatkowo dla biorących udział w wydarzeniu nie zabrakło akcentu muzycznego – tym razem swoje umiejętności zaprezentowali Pan Tomasz Sawicki i Dagmara Gałeczka. Wszystkim Uczestnikom wernisażu dziękujemy za przybycie, przypominamy, iż prace artysty można podziwiać w naszej Galerii do końca sierpnia.

Jako Partner Wydarzenia zapraszamy na InterNanoPoland 2018

Jako Partner wydarzenia zapraszamy serdecznie do udziału w trzeciej edycji InterNanoPoland, która odbędzie się w dniach 12-13 września 2018 r. w Katowicach.

InterNanoPoland 2018 to największa w Polsce konferencja naukowo-biznesowa poświęcona wyłącznie nanotechnologii. To międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców oraz instytucji z otoczenia biznesu, którzy kształtują przyszłość krajowego i światowego sektora nanotechnologii. Konferencja oferuje możliwości prezentacji projektów B+R, a także przedstawienia własnych osiągnięć i podzielenia się wynikami prac przez młodych naukowców przed mediami oraz zaproszonymi gośćmi kształtującymi rozwój nanotechnologii w kraju i zagranicą.

Trzecia edycja InterNanoPoland odbędzie się w dniach 12-13 września 2018 r. w Hotelu Novotel w Katowicach. Przygotowaliśmy niezwykle interesujące, rozwojowe i interdyscyplinarne tematy sesji:

 • Nanotechnologia – Business to Science
 • Materiały 2D w przemyśle
 • Fabrykacja, wytwarzanie, zaawansowane przetwarzanie materiałów
 • Nanotechnologia w medycynie
 • Panele dyskusyjne ze specjalnymi gośćmi
 • Sesja plakatowa: Badania i technologie dla rozwoju przemysłu nanotechnologicznego

W czasie trwania konferencji odbędzie się też po raz drugi jedyny w Polsce dedykowany nanotechnologii konkurs staru-upowy dedykowany nanotechnologii – Nano Starup Challange

Głównymi organizatorami wydarzenia są Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET oraz Śląski Klaster Nano, których misją jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego innowacyjnego na Śląsku i w Polsce. Technopark Gliwice oraz Akcelerator Technologiczny Gliwice są Partnerami wydarzenia.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie wydarzenia: www.internanopoland.com

Relacje z poprzedniej edycji można zobaczyć na kanale Fundacji NANONET na YouTube.

 

Z cyklu Polecamy-warsztaty TECHMINE

Jako Partner wydarzenia serdecznie zapraszamy na bezpłatne wydarzenie TechMine Grow Fast Case Studies!!!

Data-26 czerwca 2018 r.

Godziny- 16:30-19:30

👉Jest to otwarte wydarzenie, podczas którego właściciele firm podzielą się swoimi doświadczeniami z rozwoju ich organizacji.

👉Poznacie kamienie milowe, które zadecydowały o sukcesie, wyzwania z jakimi przyszło się im zmierzyć, podejście do technologii i narzędzi, które umożliwiły szybki wzrost.

👉Przedstawione zostaną konkretne studia przypadków na bazie własnych doświadczeń i organizacji które rozwijają.

Minimum teorii maksimum praktyki!

Zapisy tutaj!

Więcej informacji na stronie: www.techmine.pl/grow-fast-case-studies/

 

Kolejna edycja Start-It-Up za nami!

W czwartek-7 czerwca w Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” odbyła się piąta już edycja wydarzenia pn. “Start-it-up!”, skierowanego do startupów i osób z pomysłem na biznes.
Uczestnicy wysłuchali ciekawych prelekcji, a także uczestniczyli w indywidualnych sesjach mentoringowych i networkingu.
Wydarzeniem towarzyszącym była uroczystość zakończenia międzynarodowego projektu pn. “InnoWomEnt – Innovative Women Entrepreneurs of the Future”, realizowanego przez partnerów z Polski, Włoch oraz Turcji (www.innowoment.org).
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia dostępnej na naszym Fanpag’u!
Na kolejną edycję zapraszamy w grudniu br.

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • AKTUALNOŚCI
 • O PROJEKCIE
 • REKRUTACJA
 • DOKUMENTY
 • FAQ
 • HARMONOGRAM
 • SZCZEGÓŁY
 • KONTAKT
 • Ogłaszamy termin naborów wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” od dnia 26.08.2019 r.

  Pełna treść ogłoszenia w poniższym linku.

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE

  Ogłaszamy termin naborów wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” od dnia 10.06.2019 r.

  Pełna treść ogłoszenia w poniższym linku.

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE


  Informujemy, że zakończył się etap oceniania biznesplanów przez oficerów dotacyjnych. Poniżej przedstawiamy wykaz ocen uzyskanych przez uczestników projektu.

  LISTA RANKINGOWA – oceny biznesplanów


  Ogłaszamy termin naborów biznesplanów w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” na okres od 22.02.2019 r.  do 08.03.2019 r.

  Pełna treść ogłoszenia w poniższym linku.

  OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNES PLANÓW


 • Celem głównym projektu “Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” jest utworzenie 14 miejsc pracy poprzez przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z udzieleniem wsparcia towarzyszącego.

  Dla kogo:
  Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na obszarze rewitalizacji w Gliwi cach planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  – osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.

  Spis ulic wchodzących w Obszar Rewitalizacji Miasta Gliwice:
  Obszar rewitalizowany określony w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023

  Wsparcie:
  – Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 324,14 zł.
  – Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
  – Wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy do 2 100,00 zł/miesiąc.

 • Zakończyła się rekrutacja do projektu !

  Informujemy, iż z dniem 13 listopada 2018 r. zakończył się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pt. „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”.

  Lista rankingowa – Ocena Formalna

  Lista rankingowa do projektu
  Nabór trwał od 29.10.2018 r. do 13.11.2018 r.(ze względu, iż 12.11.2018 r. był dniem wolnym od pracy –  święto narodowe z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej).

  Formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty.

  Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu tj. Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o., Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, pok. 0-4. Czynne : od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00

  Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosowanych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itd. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia.

  Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją rekrutacyjną.

  I. Dokumenty rekrutacyjne

  Regulamin rekrutacji uczestników projektu “Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach”

  Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny- edytowalny

  Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

  Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

  Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

  Załącznik nr 4 Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej

  Załącznik nr 5 Karta oceny dla doradcy zawodowego w ramach oceny  merytorycznej

  Załącznik nr 6 Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013

  Załącznik nr 7 Obszar rewitalizowany wskazany w Gliwickim Programie Rewitalizacji do roku 2023

 • REGULAMIN przyznawania ŚRODKÓW finansowych na rozwój przedsiębiorczości

  Załącznik nr 1 Biznesplan

  Załącznik nr 1 Biznesplan WORD

  Załącznik nr 2 oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis nieotrzymanej

  Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Załącznik nr 4 Szczegółowe_zestawienie_towarów_i_usług_przewidywanych_do_zakupienia

  Załącznik nr 5 zbiór oświadczeń

  Załącznik nr 6 Karta oceny biznesplan

  Załącznik nr 7 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

  Załącznik nr 8 Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów i usług

  Załącznik nr 9 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia

  Załącznik nr 10 harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków pokrytych ze środków finansowego wsparcia pomostowego iwsparcia pomostowego przedłużonego

  Załącznik nr 11 oświadczenie uczestnika projektu – niekorzystanie z dwóch różnych źródeł

  Załącznik nr 12 wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego wsparcia pomostowego przedłużonego

  Załącznik nr 13 karta weryfikacji formalnej wniosku wsparcie pomostowe podstawowe przedłużone

  Załącznik nr 14 karta weryfikacji merytorycznej wniosku wsparcie pomostowe podstawowe przedłużone

  Załącznik nr 15 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

  Załącznik nr 16 Wzór Aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

  Załącznik nr 17 Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego

 • 1. Kto może być uczestnikiem projektu?

  Grupę docelową/ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach projektu stanowią:
  Osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym Miasta Gliwice, powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne  nieaktywne zawodowo należące co najmniej  do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:- osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.
  Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.


  2. Kto nie może uczestniczyć w projekcie?

  Zgodnie z Regulaminem konkursu w Projekcie nie mogą uczestniczyć:
  osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą (tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), były zarejestrowane jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
  – osoby, które zawiesiły prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów;
  – osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały jego warunków;
  – osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
  – osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

  Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.
  – osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
  – osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
  – osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
  – osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  – osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowanych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
  – osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
  – osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności.


  3. Na jakim etapie rekrutacji do projektu „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” należy potwierdzić spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu.

  Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/tki powoduje odrzucenie z uczestnictwa w projekcie.

  W przypadku wątpliwości co do przedłożonych w ramach Formularza rekrutacyjnego oświadczeń, Beneficjent ma prawo na każdym etapie rekrutacji zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających ich zgodność ze stanem faktycznym (np. zaświadczeń, aktów, decyzji itp.).


  4. Jaka jest definicja osoby o niskich kwalifikacjach?

  Zgodnie z definicją zawartą w WLWK (załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) osoba o niskich kwalifikacjach, to osoba posiadająca wykształcenie  na poziomie do ISCED 3 włącznie tj.

  • Wykształcenie niższe niż podstawowe
  • Podstawowe – Wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej
  • Gimnazjalne – Wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej
  • Ponadgimnazjalne, wykształcenie na poziomie średniej (np. liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

  5. Czy w projekcie mogą wziąć osoby spoza tych “najtrudniejszych” grup np. mężczyzna między 30 a 50 r.ż z wyższym wykształceniem nie będący osobą długotrwale bezrobotną ani niepełnosprawną?

  Zgodnie z kryterium dostępu grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  – osoby powyżej 50 roku życia;
  – kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.
  W świetle powyższego nie ma możliwości adresowania wsparcia do osób niespełniających żadnego z powyższych kryteriów.

 • UWAGA: rozpoczęcie projektu dla obu grup będzie miało miejsce 03.01.2018 r (czwartek) o godzinę 8:00 – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

  Plik do pobrania: harmonogram_szkolen

 • Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego
  Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  Poddziałanie: 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT
  Lider Projektu: PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY “TECHNOPARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Partner Projektu: FUNDACJA NA RZECZ INTELIGENTNEGO ROZWOJU
  Wartość projektu: 995 262,45 zł
  Dofinansowanie: 963 226,22 zł
  Czas trwania: 2018-08-01 – 2020-03-31

 • BIURO PROJEKTU:
  Park Naukowo-Technologiczny
  “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
  Gliwice, ul. Konarskiego 18C, pokój 0-4
  KONTAKT:
  Joanna Frydryk
  joanna.frydryk@technopark.gliwice.pl
  tel. 607 363 258

Projekt „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.1 RPO WSL.

Bezpłatne kursy komputerowe i językowe

 • Aktualne kursy
 • Kursy komputerowe
 • Kursy językowe
 • O projekcie
 • Rekrutacja
 • Najczęstsze Pytania
 • Kontakt
 • Zgłoszenia do programu “TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy. Po jego wysłaniu skontaktujemy się
  z Państwem

  Imię i nazwisko(wymagane)

  Adres email (wymagane)

  telefon (wymagane)

  Dane osobowe kandydatów, uzyskane w procesie zgłoszenia do programu , są chronione i nieudostępniane na zewnątrz zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pozyskane dane są wykorzystywanie jedynie w procesie weryfikacji kandydatów i potwierdzenia ich możliwości wzięcia udziału w projekcie. Podstawą przetwarzania jest zatem art 6 ust 1 lit b. Administratorem danych jest Technopark Gliwice
  Polityka prywatności – RODO
 • TRWA REKRUTACJA NA SZKOLENIA:

  Szkolenia Komputerowe 

  Do wyboru:

  • Excel dla zaawansowanych
  • Pakiet Microsoft Office 
  • Programista/operator CNC 

  Szkolenia Językowe

  Do wyboru:

  • Język angielski 
  • Język niemiecki 
  • Język francuski
 • Aby wziąć udział w kursie komputerowym należy:

  • mieć ukończone 50 lat,
  • pracować, 
  • zamieszkiwać w Gliwicach.

  Do zaoferowania mamy dla Państwa szkolenia:

  • Excel dla zaawansowanych 
  • Pakiet Microsoft Office
  • Programista/operator CNC

  Możliwość przystąpienia wyłącznie do Egzaminu zewnętrznego z Excela/Worda z uzyskaniem certyfikatu  ECDL.

  Opis szkoleń:

  Szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym. Każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Zewnętrzny ECDL potwierdzający podniesienie kwalifikacji.

  Szkolenia obejmują 10 spotkań, które będą realizowane 2 razy w tygodniu. 

  Na zajęciach otrzymają Państwo od nas podręczniki oraz przewidziany jest mały poczęstunek. 

  Dokumenty projektowe

  Zalacznik 1 – Formularz rekrutacyjny do 31.01.2021

  Zalacznik 2 – zaswiadczenie o zatrudnieniu

  Zalacznik 3 – wykaz ulic

  Zalacznik 4 – oswiadczenie osoby aplikujacej o udzial w projekcie

 • Trwa rekrutacja na kursy językowe.

  1. Jakie szkolenia oferujemy?

  Do wyboru mają Państwo szkolenia z języka:

  • angielskiego
  • niemieckiego 
  • francuskiego

       2. Do kogo są skierowane kursy? 

  3. Gdzie odbywają się szkolenia?

  Szkolenia językowe będą prowadzone przez Szkołę Języków Obcych LEVEL w Gliwicach na ul. Górnych Wałów 22

  4. Jak wyglądają szkolenia?

  • Kurs obejmuje 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut),
  • Zajęcia realizowane będą w kameralnych grupach liczących maksymalnie 12 osób,
  • Oferujemy zajęcia w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny dziennie,
  • Kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
  • Szkoła Języków Obcych LEVEL  zapewni wszelkie środki ostrożności zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami dot. przeciwdziałania Covid-19 np. płyny dezynfekcyjne, zachowanie odpowiedniego odstępu uczestników od siebie,
  • Gwarantujemy Państwu bezpłatne materiały szkoleniowe – podręcznik językowy

  5. Regulamin udziału w kursach 

  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  6. Formularze zgłoszeniowe 

  Zalacznik_1_ Formularz_rekrutacyjny

  Zalacznik_2_ zaswiadczenie_o_zatrudnieniu

  Zalacznik_3_ wykaz ulic

  Zalacznik_4_ oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial _w_projekcie

 • Głównym celem projektu „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 180 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych.

  Projekt skierowany jest do osób pracujących, zamieszkałych obszar rewitalizacji w Gliwicach, w szczególności należących do grup defaworyzowanych, osób powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach.

  Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z pełnej gamy wsparcia w projekcie – zarówno językowych jak również ICT (komputerowe), na poziomie który gwarantować będzie odpowiedni wzrost kompetencji.

  W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w wymiarze 60 godzin (1 godzina = 45 minut), zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu oraz kurs ICT w wymiarze 40 godzin (1 godzina = 45 minut)

  Projektodawca pokrywa koszty organizacji kursów, szkoleń, zakupu materiałów szkoleniowych  i wydanie certyfikatu.

  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

  Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

 • Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i będzie prowadzona z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji, zapewniając dostępność dla osób niepełnosprawnych.

  Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

  1. W chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 25 lat,
  2. Zamieszkuje, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze objętym Gliwickim Programem Rewitalizacji do roku 2023 (wykaz ulic stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu).
  3. Pracuje na podstawie umowy: o pracę, agencyjnej, zlecenie lub innej (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/ o dzieło).
  4. Z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT (komputerowe)
   i znajomości języków obcych.
  5. Dostarczy wypełniony poprawnie Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).
  6. Należy wypełnić test kompetencji językowych i/lub komputerowych kwalifikujący na odpowiedni poziom nauczania. W celu wypełnienia ww. testu należy stawić się w Biurze Projektu mieszczącego się w Gliwicach (44-100) przy ulicy Konarskiego 18c w godzinach od 8:00 do 16:00. We wtorki i czwartki pełnimy dyżury od 16:00 do 18:00. W celu wypełnienia testu prosimy o kontakt telefoniczny.
  7. Osoby ubiegające się o udział w kursie językowym dodatkowo mogą być umawiane na rozmowę ustną z lektorem w siedzibie Szkoły Językowej. W przypadku niemożności stawienia się na rozmowę w Szkole Językowej, możliwe będzie przeprowadzenie telefonicznej rozmowy z lektorem. Rozmowa z lektorem ma na celu dokładniejsze poznanie umiejętności językowych Kandydata a tym samym prawidłowe zakwalifikowanie do poziomu nauczania.
  8. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych kryteriów formalnych będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.
  9. W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kolejność składania zgłoszeń będzie brana pod uwagę.

  Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu w formie papierowej lub elektronicznie na adres e-mail: szkolenia.akademia@technopark.gliwice.pl.
  W przypadku przesłania dokumentów elektronicznie Kandydat zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć oryginały dokumentów (osobiście lub za pomocą poczty).

   

  1. Kto może uczestniczyć w projekcie:

  Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie/o dzieło), uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach. Pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

  1. Kto nie może uczestniczyć w projekcie:

  Uczestnikiem Projektu nie może zostać:

  1. Właściciel/właścicielka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze,
  2. Wspólnik/wspólniczka przedsiębiorstwa, pełniący/a funkcje kierownicze (w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe),
  3. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
  4. Pracownik/pracownica zakładu pracy powiązanego osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Beneficjentem projektu.
  5. Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności.
  1. Kim jest osoba o niskich kwalifikacjach:

  To osoby, które posiadają wykształcenie na maksymalnym poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, tj:

  ISCED 0 – brak formalnego wykształcenia

  ISCED 1 – wykształcenie podstawowe

  ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne

  ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne (tj. Liceum Ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

  1. Z jakiego wsparcia można skorzystać w ramach projektu:

  W ramach Projektu możliwe będzie skorzystanie ze wsparcia w postaci:

  • 60 godzinnego kursu językowego z języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego zakończonego egzaminem zewnętrznym zgodnym z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • 40 godzinnego szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym lub profilowane zgodnie z DIGCOMP zakończonego egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • Egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe uzyskane poza projektem dla 6 Uczestników z języka angielskiego dla 3 osób, z języka niemieckiego dla 2 osób oraz z języka francuskiego dla 1 osoby zakończonego wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  • Egzaminów potwierdzających kompetencje komputerowe na poziomie podstawowym uzyskane poza projektem dla 10 osób zakończonych wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
  1. Jaki jest okres realizacji projektu:

  Projekt dotyczący kursów komputerowych trwa do 31.01.2021

  Projekt dotyczący kursów językowych trwa do 30.06.2021 r.

  1. Kiedy będą odbywały się zajęcia:

  Zajęcia będą odbywały się w tygodniu lub w weekendy po maksymalnie 4 godziny szkoleniowe dziennie (1 godzina szkoleniowa = 45 minut), w zależności od preferencji Uczestników.

  Kandydaci na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych określają preferowany system realizacji kursu.

  1. Ile godzin liczy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe:

  Kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego obejmują 60 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

  Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe obejmują 40 godzin szkoleniowych (tj. godzina rozumiana jako 45 minut).

  1. Czy kurs językowy oraz szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe kończy się egzaminem:

  Kursy językowe oraz szkolenia komputerowe kończą się egzaminem zewnętrznym nadającym certyfikat. Każdy Uczestnik ma obowiązek przystąpić do egzaminu zewnętrznego po zakończonym kursie i/lub szkoleniu.

 • BIURO PROJEKTU:
  Park Naukowo-Technologiczny
  “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.
  Gliwice, ul. Konarskiego 18C,  pokój 0-0

  Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
  Dyżur we wtorki i czwartki od 16:00 do 18:00

  Przed przybyciem do biura projektów prosimy o kontakt telefoniczny

  KONTAKT:
  Joanna Czarnecka
  joanna.czarnecka@technopark.gliwice.pl
  tel. 603 663 887

   

   
 •  

Projekt „TECHNOPARKowa Akademia Podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.4.1 RPO WSL.

Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz zabudowa dwóch pomp ciepła 56-2018-PNT.

Ogłoszenie nr 565420-N-2018 z dnia 2018-06-05 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz zabudowę dwóch pomp ciepła na potrzeby grzewcze ciepłej wody użytkowej. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić niezbędne prace budowlane i elektryczne. Szczegółowy zakres prac, sposób realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie wymagania oraz niezbędne dane techniczne zostały podane w Załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ, tj. w Programie funkcjonalno – użytkowym utworzenia farmy fotowoltaicznej.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Informacja, o kórej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Ogłoszenie o unieważnieniu

 

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Utworzenie farmy fotowoltaicznej” nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0377/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii” Poddziałanie 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”.

Rozpoczęcie rekrutacji w projekcie stażowym dla pierwszej grupy

Park Naukowo – Technologiczny “TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie “Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”. Od 04.06.2018 rozpoczął się nabór dla studentów studiów niestacjonarnych oraz absolwentów wszystkich wydziałów Politechniki Śląskiej.
W ramach projektu oferujemy:
3-miesięczne staże w przedsiębiorstwie (wraz z przyznanym co miesięcznym stypendium),
możliwość zatrudnienia,
bezpłatny udział w szkoleniach oraz wybranym kursie specjalistycznym (wraz z zaświadczeniem i certyfikacją),
przyznane stypendium szkoleniowe,
wsparcie coacha i doradcy zawodowego
koszty badań lekarskich, ubezpieczenia NNW i szkolenia BHP.
Zapraszamy do udziału studentów studiów niestacjonarnych oraz absolwentów wszystkich wydziałów Politechniki Śląskiej. Zachęcamy do kontaktu również przedsiębiorstwa, które chciałyby bezpłatnie przyjąć na staż Uczestników projektu.
Jesteś zainteresowany? Pobierz formularz zgłoszeniowy na stronie www.technopark.gliwice.pl/staze i wyślij na e-maila staze@technopark.gliwice.pl lub dostarcz do naszego biura. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu – 32 335 85 13 – zachęcamy do udziału!

Podsumowanie Medtrends 2018

W dniach 23-24 maja 2018 w Zabrzu odbyło się IV Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia – MedTrends 2018. Wspólnie z Akceleratorem Technologicznym Gliwice Technopark Gliwice uczestniczył w wydarzeniu w charakterze Partnera wydarzenia.

To były dwa intensywne dni pełne sesji naukowych, interdyscyplinarnych dyskusji panelowych oraz warsztatów połączonych z sesją konkursową na najlepszy startup w ochronie zdrowia.

W imieniu Organizatorów Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją wydarzenia (Raport MedTrends 2018) oraz do obejrzenia fotorelacji http://medtrends.pl/fotorelacja/

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenia!

W imieniu Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnych szkoleniach dedykowanych zarówno przedsiębiorcom jak i osobom planującym założyć własną działalność:

KONTROLA I SPÓR PODATKOWY LUB ZUS? JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ PRZED PŁACENIEM KAR I GRZYWIEN (18.06.2018r. godz. 15:00)

INTERNETOWE REWOLUCJE GOOGLE (20.06.2018r. godz. 12:00)

RODO – PODSTAWOWE INFORMACJE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA OGÓLNEGO O OCHRONIE DANYCH (25.06.2018r. godz. 13:00)

INDYWIDUALNE KONSULTACJE BIZNESOWE (NOWE DZIAŁANIE W KALENDARIUM)(28.06.2018r.)