Seminarium dla przedstawicieli Politechniki Śląskiej na temat możliwości komercjalizacji projektów B+R przez Akcelerator Technologiczny Gliwice.

24 maja (środa) w gliwickim Technoparku odbyło się seminarium poświęcone zasadom ubiegania się o wsparcie komercjalizacji projektów B+R przez Akcelerator Technologiczny Gliwice. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli Politechniki Śląskiej, a jego celem było zaprezentowanie możliwości, jakie pomysłodawcy oraz twórcy start-upów  mogą uzyskać dzięki wsparciu projektu w ramach programu Bridge Alfa.

Środowe spotkanie było wynikiem realizacji przez Akcelerator Technologiczny Gliwice programu Bridge Alfa (współfinansowanego ze środków UE  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). W spotkaniu ze strony władz uczelni uczestniczyli rektor prof. Arkadiusz Mężyk wraz z prorektorami: prof. Markiem Pawełczykiem i dr. hab. inż. Tomaszem Trawińskim a także przedstawiciele poszczególnych Wydziałów Politechniki Śląskiej.

Seminarium zainaugurował Prezes Technoparku Gliwice prof. Jan Kosmol. Jako pierwszy głos zabrał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, podkreślając istotną rolę i potrzebę wspierania   polskich naukowców. Następnie prof. Jan Kosmol przedstawił profil działania Technoparku Gliwice podkreślając rolę Parku we wspieraniu przedsiębiorstw technologicznych. Jednym z kluczowych obecnie działań Parku jest realizacja projektu w ramach programu Bridge Alfa, którego szczegóły zaprezentował Prezes Zarządu Akceleratora Technologicznego Gliwice-Pan Michał Chojkowski.

Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe, tworząc im pomost ku komercjalizacji oraz tworzy platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Jest skierowany do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem.

Finalnym punktem spotkania była dyskusja podczas której, Pan Michał Chojkowski odpowiadał na szczegółowe pytania dotyczące Funduszu oraz omawiano możliwości i realizacji wspólnych innowacyjnych projektów.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że  rezultatem seminarium będzie pozyskanie przez Fundusz innowacyjnych projektów technologicznych, pochodzących z Politechniki Śląskiej, które z sukcesem zostaną wdrożone na rynek.

Wszystkie zainteresowane projektem osoby zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
Tel.: 32 335 85 03 bądź mailowo na adres: info@akceleratorgliwice.pl

www.akceleratorgliwice.pl

Code Horizon Sp. z o.o.

Głównym profilem działalności firmy Code Horizon jest tworzenie oprogramowania biznesowego. Jesteśmy nastawieni na współpracę b2b z firmami z sektora przemysłowego oraz z ośrodkami naukowi.

Głównym celem tworzenie rozwiązań dedykowanych pod konkretnego klienta, zapewniając mu dostęp do sprawdzonych i często najnowszych technologii w danej dziedzinie.

ASK Ekoenergia Sp. z o.o.

ASK Ekoenergia zajmuje się profesjonalnym serwisem kotłów i kotłowni przemysłowych. Atutem firmy jest wieloletnie, praktyczne doświadczenie dotyczące projektowania,
realizacji i serwisu kotłowni przemysłowych.

Firma zajmuje się profesjonalną obsługę serwisową urządzeń, takich jak:

 • kotły parowe,
 • wytwornice pary,
 • kotły wodne grzewcze, technologiczne (w tym kotły grzewcze o dużych mocach i/lub na wodę przegrzaną),
 • przepływowe kotły z olejem termicznym jako czynnikiem grzewczym,
 • nagrzewnice powietrza,
 • dopalacze termiczne (redukcja emisji LZO),
 • palniki gazowe i olejowe.

Ponadto ASK Ekoenergia zajmuje się również modernizacjami instalacji kotłowych mającymi na celu:

 • optymalizację układów technologicznych poprzez wykonanie alternatywnych bilansów cieplnych kotłowni,
 • wdrożenie praktycznych rozwiązań prowadzących do zwiększenia sprawności i zmniejszenia energochłonności kotłowni parowych lub z innymi czynnikami grzewczymi,
 • zmniejszenie emisji tlenków CO i NOx do atmosfery,
 • zastosowanie nowoczesnych rozwiązań automatyki zmniejszających koszty obsługi i eksploatacji,
 • analizę i realizację kotłowni z alternatywnymi nośnikami ciepła technologicznego jak np. olej termalny, powietrze.

Silsense Technology S.A.

Przedmiotem działalności firmy SilSense Technologies są innowacyjne technologie spełniające najwyższe kryteria i normy jakości, lokujące się w obszarach obejmujących zastosowania zarówno militarne, jak i cywilne. Proponowane innowacyjne rozwiązania powstały w oparciu o doświadczenie i współpracę z wiodącymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą. Zarówno urządzenia, jak i oprogramowanie znajdujące się w ofercie firmy są rozwiązaniami autorskimi. Specjalnością jest integracja zaawansowanych systemów elektromechanicznych wraz z oprogramowaniem.

Misją Spółki jest wdrażanie innowacyjnych technologii bazujących na polskiej myśli technicznej, badaniach naukowych realizowanych przez polskie uczelnie i jednostki naukowe. Firmę wyróżnia indywidualne podejście do potrzeb klienta poparte pełnym zaangażowaniem zespołu specjalistów w zakresie wdrażania najnowszych technologii.

Skytech eLab Sp. z o.o.

SkyTech eLab jest nowo założoną spółką. Obok spółki Skytech Products jest członkiem grupy SkyTech Research. Spółki posiadają wzajemnie uzupełniające się kompetencje i i realizują złożone zadania badawczo-rozwojowe. SkyTech eLab została powołana do realizacji zadań badawczo-rozwojowych z zakresu motoryzacji a w szczególności projektowania i badania pojazdów z szczególnym uwzględnieniem pojazdów elektrycznych. Swoje kompetencje realizuje także w sektorze lotniczym. Zadaniem spółki jest rozwiązywanie złożonych zagadnień z zakresu projektowania i badania konstrukcji lekkich w tym konstrukcji kompozytowych, napędów elektrycznych oraz ich źródeł zasilania, podukładów pojazdów samochodowych i specjalnych oraz samolotów. Do tego celu stosowane są metody projektowania wspomaganego komputerowo, metod wirtualnego prototypowania, modelowania komputerowego, symulacji komputerowych w oparciu o oprogramowanie klasy CAD, FEM, CFD.

Skytech iMed Sp.z o.o.

Celem działania spółki SkyTech iMed sp. z o.o. jest prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz wdrażanie technologii w zakresie innowacyjnych produktów dla medycyny oraz dla rehabilitacji. Spółka będzie współpracować z Grupą SkyTech (SkyTech Research, SkyTech Products oraz SkyTech eLab).

AGILEO IT Sp. z o.o.

Agileo.IT Sp. z o.o. – podmiot działający w obszarze nowych technologii, świadczymy usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji, audytów środowisk ICT oraz usługi outsourcingu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Jesteśmy dostawcą innowacyjnych rozwiązań w obszarze IT Governance oraz Business Intelligence. Realizujemy projekty z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz wdrażania metodologii zwinnych (agile) w obszarze zarządzania. Pełnimy ponadto funkcję punktu weryfikacji tożsamości dla Centrum Certyfikacji EUROCERT.

Creona Sp. z o.o.

Współczesny świat, w którym technika rozwija się coraz szybciej, daje ogromne możliwości. Dzisiaj wystarcza już tylko kilkanaście miesięcy, żeby powstała zupełnie nowa technologia, czy aby nowa kategoria produktów podbiła rynek. Daje to olbrzymią szansę na sukces, innowacyjnym, odważnym przedsięwzięciom. Właśnie dlatego powstała Spółka CREONA. Kreujemy i wdrażamy nowatorskie rozwiązania, zmieniając otaczający świat, by stawał się on przyjaźniejszym i bardziej inspirującym miejscem dla człowieka.

Spółkę CREONA tworzą specjaliści, którzy zrealizowali kilkadziesiąt projektów w kraju i za granicą. Uczestniczyliśmy w pracach prowadzonych dla branży energetycznej, przemysłu petrochemicznego i spożywczego oraz dla branży IT. Realizujemy również innowacyjne projekty z myślą o nowych produktach codziennego użytku.

W pracach wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia obliczeniowe, a nasz zespół programistów może w bardzo krótkim czasie zaimplementować opracowane algorytmy do konkretnych instalacji i urządzeń. Wszystko po to, aby jak najszybciej urzeczywistniać nowe koncepcje i wdrażać innowacyjne technologie i produkty na rynku.

Nasza oferta

 • Opracowywanie nowych koncepcji procesów produkcyjnych oraz nowych produktów.
 • Wdrażanie rozwiązań IIoT (Industrial Internet of Things).
 • Opracowywanie systemów zdalnego monitoringu i zdalnej optymalizacji procesów.
 • Tworzenie termodynamicznych modeli symulacyjnych i przemysłowych rozwiązań Digital Twins.
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji (AI) w algorytmach sterujących.
 • Wdrażanie systemów PdM (Predictive Maintenance).
 • Opracowywanie systemów detekcji anomalii na potrzeby instalacji przemysłowych.
 • Wykonywanie analiz, audytów i opracowań na potrzeby optymalizacji instalacji technologicznych i zarządzania produkcją.
 • Opracowywanie studiów wykonalności i biznesplanów w celu weryfikacji nowych koncepcji.
 • Wykonywanie analiz rynku, analiz ekonomicznych i finansowych, przygotowanie wniosków aplikacyjnych.

AFAST – bezpłatna aplikacja wspomagająca rehabilitację zaburzeń mowy na Małopolskim Festiwalu Innowacji.

Aplikacja wspomagająca rehabilitację zaburzeń mowy powstała przy współpracy Technopark Gliwice”, Fundacja Salus Publica oraz Uniwersytetu Jagielońskiego Aplikacja AFAST zostanie zaprezentowana na Małopolski Festiwal Innowacji.

www.afast.pl – to innowacyjna i bezpłatna aplikacja wspomagająca rehabilitację zaburzeń mowy powstałych na skutek m.in. udaru mózgu, urazu głowy czy demencji związanej z podeszłym wiekiem. Aplikacja umożliwia chorym na afazję, ich opiekunom oraz logopedom swobodny dostęp do multimedialnego narzędzia rehabilitacyjnego. Kluczową cechą tej aplikacji jest jej dostępność pod względem finansowym, geograficznym i czasowym. W ramach aplikacji możliwe jest korzystanie z programów terapii przygotowanych przez specjalistów. Aplikacja pozwala również na prowadzenie terapii we współpracy z opiekunem lub logopedą.

W ramach wydarzenia zaprezentujemy możliwości aplikacji oraz zaprosimy do indywidualnego testowania.

Zapraszamy 20 maja do Krakowa!

 

 

 

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Innowacje Społeczne”.

Telemedical Innovations Sp. z o.o.

Telemedical Innovations Sp. z o. o. produkuje inteligentne systemy telemedyczne umożliwiające komunikację oraz wykonywanie i ocenę badań na odległość za pośrednictwem powszechnie dostępnych smartfonów, tabletów i komputerów stacjonarnych.

Obecnie Spółka pracuje nad wdrożeniem telemedycznego systemu Wi-ECG™, który będzie się składał z innowacyjnego pasa EKG z wbudowanymi elektrodami pomiarowymi, oraz modułem transmisji bezprzewodowej bluetooth. Pas będzie występował w dwóch wersjach – prostszej oraz bardziej zaawansowanej wzbogaconej o dodatkowe czujniki wspomagające diagnostykę kardiologiczną. Serce systemu będzie tworzyć inteligentne oprogramowanie teleinformatyczne składające się z aplikacji na smartfona, tablet, komputer stacjonarny (obsługa badań EKG przez pacjenta), aplikacji serwer cloud (przechowywanie i analiza danych) oraz aplikacji na tablet, komputer stacjonarny (analiza zapisów EKG przez lekarzy). System będzie wyposażony w algorytmy i sztuczną inteligencję umożliwiające generowanie szeregu automatycznych alarmów ostrzegających pacjenta oraz ułatwiających lekarzowi ocenę badań. Dodatkowo system będzie integrował dostępne na rynku urządzenia pomiarowe (ciśnieniomierz, waga) komunikujące się za pomocą modułu bluetooth. System jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych dla podmiotów leczniczych oraz dla klientów indywidualnych.

MISJĄ TELEMEDICAL INNOVATIONS JEST TWORZENIE INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ TELEMEDYCZNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH SPOŁECZEŃSTWU NA CAŁYM ŚWIECIE SAMODZIELNĄ KONTROLĘ STANU ZDROWIA ORAZ KONSULTOWANIE BADAŃ NA ODLEGŁOŚĆ.