Trans-Cad Krzysztof Szeliga

Biuro konstrukcyjne (projekty konstrukcji budowlanych) wykonujące projekty budowlane, wykonawcze, powykonawcze; prowadzące nadzory
autorskie, inwestorskie; wykonujące ekspertyzy budowlane; pełnienie funkcji Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru.